Fastighetsmäklarinspektionen

Ovanligt många anmäler fastighetsmäklare

2:04 min

Antalet anmälningar mot fastighetsmäklare har skjutit i höjden i år.
Hittills har fler anmälningar gjorts i år jämfört med hela förra året, visar statistik från tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, är en myndighet som har som ansvar att kontrollera att mäklare följer de lagar och det regelverk som finns.

I år har antalet anmälningar till FMI ökat betydligt jämfört med tidigare år. Fram till oktober hade myndigheten fått in nästan 1.000 anmälningar, jämfört med runt 560 per år de senaste tre åren.

– Det tyder i alla fall på ett missnöje hos dem som anmäler, säger Gunilla Paulsson, chef på Fastighetsmäklarinspektionen.

Det mesta, drygt 400 anmälningar, rör lockpriser, men också problem under budgivning, som att man inte har fått ut en budgivningslista eller att man upplever att det inte har funnits tillräckligt mycket tid för att bestämma sig.

 – Det är klart att det är viktigt att mäklare verkligen anstränger sig i sin prissättning och sätter ett så realistiskt pris som möjligt. Många följer ju en marknad innan man ger sig in i den och vet att objektet ska kosta si och så mycket per kvadratmeter. Då kan man bli irriterad när mäklaren inte sätter det priset, och så gör man en anmälan, säger Gunilla Paulsson.

Gunilla Paulsson tror också att antalet anmälningar ökar eftersom fler vet att myndigheten finns, och att konsumenten blir mer och mer medveten om sina rättigheter.

Att fler anmäler på grund av lockpriser kan bero på den oroliga marknaden i början av pandemin, tror Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på branschorganisationen Mäklarsamfundet.

Marknaden stod i mars och april i princip still, och sedan vände det tvärt. Den vändningen gjorde att prissättningen gick snabbare än vanligt och det har varit svårt för mäklare att hänga med i det, säger han.

– Men nu har man börjat hitta en ny nivå mellan säljare och köpare och jag tror också att vi kommer att se att spannet mellan ut- och slutpris, som också ökar i en het marknad, kommer att minska allt eftersom vi börjar vänja oss, säger Joakim Lusensky.

Samtidigt påpekar han att få ärenden faktiskt går vidare och blir ett tillsynsärende.

– Det är ju en fråga som vi i branschen måste ta på allvar om vi märker att det både finns en låg kunskap om hur bostadsmarknaden faktiskt fungerar och att konsumenten har många frågor eller känner bristande tillit på det här området. Samtidigt är anmälningarna något som konsument gör, det är inte samma sak som att mäklaren har gjort något fel.

Runt 10 stycken anmälningar har enligt FMI gått upp i disciplinnämnden.

– Det är ibland svårt att bevisa att det verkligen handlar om till exempel lockpriser. Det är ganska få som går upp i vår disciplinnämnd och som får en påföljd för det här, säger Gunilla Paulsson, chef på Fastighetsmäklarinspektionen.