Svenska Institutet

Sverigebilden intakt trots omdiskuterade strategin

1:56 min

Trots Sveriges annorlunda och uppmärksammade strategi när det gäller coronapandemin så har det inte påverkat varumärket Sverige, det visar en årlig internationell undersökning som idag presenteras av Svenska Institutet.

Sverige ligger på en niondeplats i stort och på en 15:e plats i hur andra tycker att vi hanterat coronapandemin.

– Den frågan som har ställts är ”hur ser du på olika länders hantering av coronapandemin”. Där hamnar Sverige på plats 15 av 50 rankade länder, säger Sofia Bard, chef för enheten för Sverigebildsanalys på Svenska Institutet.

– Vi ser det som en ganska bra siffra om man jämför med alla de länder som ingår i den här undersökningen.

Man kan tycka att bilden av Sverige borde ha förändrats rejält med tanke på den uppmärksamhet vi fått under pandemin. Många utländska medier har rapporterat mycket om Sveriges udda strategi.

Men det finns alltså inget som tyder på att den stora bilden av Sverige har förändrats. Vi ligger på en stadig 9:e plats av de 50 länder som ingår i undersökningen Nation Brand Index, där totalt 20 000 uppkopplade personer i 20 olika länder även har fått tycka till om bland annat samhällsstyre, kultur och turism.

Eftersom det inte finns någon siffra att jämföra med tillbaka i tiden så är alltså en 15:e plats när det gäller hur Sverige hanterat coronapandemin en ganska bra siffra enligt Svenska Institutet, på samma nivå som till exempel svensk kultur hamnar i jämförelse med den andra 50 länderna.

Många av de 20 000 personer som har svarat på undersökningen har inte så bra kunskap om vårt relativt sett lilla land och de som ändå har det de ändrar inte så lätt sin åsikt, säger Sofia Bard på Svenska Institutet.

– Bilden av Sverige formas under lång tid och enskild händelse brukar inte påverka bilden av Sverige hos en allmänhet i andra länder, så jag är inte förvånad över resultatet, säger hon.