Skåne

Biblioteksanställda utbildas i vardagsarabiska

2:06 min
  • Framöver ska språkkunskaperna i arabiska bli bättre på de skånska biblioteken.
  • Just nu pågår en kompetensutbildning i vardagsarabiska för biblioteksanställda i Helsingborg och Malmö, en satsning som finansieras av Region Skåne och som görs för att underlätta inkludering.
  • Arabiska är i dag den näst största språkgruppen i  Sverige med cirka 200 000 personer som talar språket.