Miljö

Omstritt kraftverk i Amsterdam – Vattenfall anklagas för fusk

1:59 min

Energibolaget Vattenfall anklagas för att ha fuskat i tillståndsprocessen för ett planerat biomassakraftverk i Amsterdam. En lokal miljöorganisation har dragit företaget inför domstol.

Den nederländska miljöorganisationen Mobilisation for the Environment menar att Vattenfall manipulerat utsläppsstatistik för att kunna få tillstånd att bygga kraftverket. 

– Vår åsikt är att Vattenfalls tillstånd är baserat på bedrägeri, säger Johan Vollenbrouk, chef för miljöorganisationen.

Den rättsprocess de nu startat mot Vattenfall handlar om företagets planer på att bygga ett nytt kraftverk i Amsterdam som ska drivas med biomassa, alltså trä. Det kraftverket är tänkt att ersätta det som idag är där och som drivs med gas. Om det blir av blir det i så fall Nederländernas största biomassakraftverk.

Eftersom kraftverket ligger granne med känsliga naturområden får det nya kraftverk som ska ersätta det gamla, inte leda till ökande utsläpp av giftiga kväveoxider. Men det är precis det som är fallet. Ett vedeldat kraftverk är betydligt smutsigare än ett gaseldat.

Enligt miljöorganisationen har Vattenfall angett utsläppssiffror för dagens kraftverk som är mer än tre gånger högre, än vad de i själva verket varit de senaste åren. Det för att på så vis få det planerade biomassaeldande kraftverket att framstå som mycket renare än vad det i själva verket är.

Vetenskapsradion har bett Vattenfall om en intervju. I ett skriftligt svar säger företaget att de inte gjort något fel, och att tillståndet de fått bygger på en mycket noggrann process. De skriver också att det planerade biomassakraftverket inte skulle leda till högre utsläpp av kväveoxid.