Ekonomi

Havsenergi kan vara lösningen för utvecklingsländer

1:30 min

Elenergi som framöver kommer att kunna utvinnas på olika sätt ute till havs skulle kunna vara en lösning på många utvecklingsländernas elbehov. FN har tagit ett initiativ för att förse ö-nationer med havsbaserad el. Det svenska företaget Minesto som jobbar med att utvinna el från havsströmmar är med där och VDn Martin Edlund ser goda förutsättningar.

– Det finns tiotusentals öar i Sydostasien som omsveps av havsströmmar och tidvatten. Då kan man behålla jordbruksmarken, man kan behålla sin image utifrån turistperspektivet och utnyttja havet nära land för den egna öns elproduktion.

Ja, många utvecklingsländer ligger längs med världens kuster och det är vanligt att elen där kommer från dieselgeneratorer. Inte minst gäller det ö-nationer. Och för att få igång en övergång till fossilfri elproduktion har FN-organet UNOPS tagit initiativet till ett pilotprojekt kring havsenergi i det karibiska landet Antigua och Barbuda. Jonas Svensson är ansvarig för global innovation och teknologi på UNOPS och han menar att det är viktigt att kunna visa att sån här relativt oprövad teknik fungerar:

– Funkar det på en plats så funkar det på alla i princip. Och då finns det ett femtiotal ö-länder som man kan växla upp i.

Men det kan finnas ett motstånd mot att ersätta oljan i den här typen av länder trots att många av dem är direkt hotade av stigande havsnivå som en effekt av växthuseffekten.

– En stor del av den nationella skatteintäkten kommer just från importen av de fossila bränslena. Och i många fall är dessutom energibolagen i den här typen av länder en väldigt stor arbetsgivare.

Vågkraftsbolaget Corpower Oceans vd Patrik Möller menar att i många utvecklingsländer som saknar nationella elnät så skulle havsenergi kunna öppna upp för lokala lösningar:

– Det är en jättebra teknik för att göra elektriska inkopplingar för byar eller mindre regioner