Coronaviruset

Strömsund söker minst extrastöd för coronakostnader

1:45 min
  • Strömsunds kommun är en av de kommuner i landet som har haft minst kostnader inom vård- och omsorg på grund av coronapandemin, och den kommun i Jämtlands län som sökt minst extraersättning från staten.
  • Strömsund har endast sökt en knapp miljon kronor, i jämförelse med till exempel Åre kommun som sökt tio gånger så mycket – trots att kommunerna har ungefär lika många invånare.
  • "Vi har sökt efter de utgifter vi har haft", säger Karin Näsmark (S), socialnämndens ordförande i Strömsunds kommun