Coronapandemin

KU granskar regeringens coronahantering

1:59 min

Införandet av besöksförbud inom äldreomsorgen, åtgärder för utökad testning - och beredningen av de krispaket som har lagts fram står i fokus när konstitutionsutskottet nu påbörjar sin granskning av regeringens hantering av coronapandemin.

– Alla de här frågorna är ju viktiga. Jag tror att många medborgare i vårt land vill veta hur beslut har fattats och på vilka grunder, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

KU:s vice ordförande, socialdemokraten Hans Ekström, säger att det handlar om att granska hur det svenska regeringssystemet har fungerat i en krissituation.

– Och dra lärdomar för framtida situationer av vad som har inträffat.

I somras tillsattes en kommission, som ska utvärdera Sveriges hantering av coronakrisen. Samtidigt inleder nu riksdagens konstitutionsutskott, KU, den aviserade granskningen av hur regeringen har hanterat vissa frågor under pandemin.

KU har beslutat att titta närmare på åtta områden, som alla har debatterats intensivt. Det handlar om allt ifrån beredningen av de krispaket som lagts fram i form av extra ändringsbudgetar, till åtgärder för utökad testning och smittspårning.

Utskottet ska också granska hur det gick till när regeringen införde ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer - och besöksförbudet inom äldreomsorgen.

– Vi har identifierat specifika beslut där vi vill se, dels vilken information som inkom till regeringen, på vilka grunder man har fattat beslut, hur dialogen mellan departement, myndigheter, och andra aktörer har fungerat, och också hur regeringen har följt upp dem, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

Sverigedemokraterna är ett av de partier som har kritiserat regeringens agerande under coronakrisen. Den granskning som nu påbörjas är angelägen, enligt Per Söderlund, ersättare i KU.

– Det har varit många frågetecken, och det är klart att det är bra att vi gör en utredning och ser om att allt funkar som det borde ha gjort, säger han.

Konstitutionsutskottets granskning kommer delvis att ske parallellt med Coronakommissionens arbete.

– Det är ju KU som på riksdagens uppdrag ska granska regeringen. Det är en mycket viktig del av kontrollmakten. Sedan kommer vi att kunna få information från kommissionen och ta stöd av det arbete som dom gör, säger Karin Enström.