Covid-19

Fortsatt ökad social utsatthet på grund av pandemin

1:58 min

Ökad psykisk ohälsa, en ökning av skolfrånvaron, och en fortsatt ökad arbetslöshet och sysslolöshet, det har pandemin lett till enligt en ny rapport från länsstyrelserna om social utsatthet i befolkningen.

– Det handlar bland annat om hur barn och ungas skolgång påverkas av pandemin och framförallt beskriver också många kommuner och län hur pandemin förstärker en redan befintlig utsatthet, säger Lovisa Ljungberg, enhetschef på Länsstyrelsen Halland som har samordnat kartläggningen.

Coronavirusets framfart har slagit hårt mot många i landet. Och för att ta reda på hur hårt pandemin slagit fick länsstyrelserna i början på sommaren regeringens uppdrag att göra en kartläggning. Det handlar om våld i nära relationer, barn och familjers utsatthet, alkohol och narkotika, psykisk ohälsa och isolering och arbetslöshet och sysslolöshet.

Den senaste rapporten visar på läget i september. Och på flera områden har läget försämrats sedan den första kartläggningen gjordes i juni. Efter att den i inledningen av pandemin höga skolfrånvaron minskade har den nu återigen börjat öka.

Flera län rapporterar också om en fortsatt ökad arbetslöshet och sysslolöshet och särskilt nyanlända kommer allt längre från arbetsmarknaden. Varsel och uppsägningar gör att redan utsatta familjer blir än mer utsatta. Och den psykiska ohälsan fortsätter att öka hos flera grupper.

– Vi ser en ökning av psykisk ohälsa bland äldre, personer med funktionsnedsättning, hos barn och unga och också hos nyanlända och asylsökande, säger Lovisa Ljungberg på Länsstyrelsen Halland.

Rapporterna från länsstyrelserna ska nu bilda underlag för hur regeringen fortsatt ska arbeta med att hantera pandemins effekter hos befolkningen.