Olles brev från Vipeholm

5:39 min
  • Vipeholmsanstalten i Lund var en gång Sveriges största anstalt för så kallade sinnesslöa.
  • Tusentals svenskar placerades där från 1930-talet och framåt. De beskrevs som ”svårskötta och obildbara” – en av alla patienter som gömmer sig bakom de beteckningarna var Fritz Olof Teodor Johansson.
  • Hör utdrag av "Dokumentär om Vipeholm" av Randi Mossige Norheim. 

    Hör alla delar om Vipeholmsanstalten här