genombrott

Kraftig ökning av elbilar i Kronoberg

1:30 min
  • Antalet laddbara personbilar har ökat med drygt 70 procent i landet sedan årsskiftet. 
  • Även i Kronoberg är det många som skaffar elbilar nu.
  • "2020 är året för det definitiva genombrottet för elbilar", säger Stefan Nilsson, motorjournalist. 

Antalet laddbara bilar blir allt fler i länet. Samtidigt byggs det inte tillräckligt med laddstolpar för att möta behovet. Sedan förra året har laddbara bilar ökat med drygt 800 i Kronoberg, eller 72 %, medan laddstolpar bara ökat med sju stycken, enligt siffror som Riksförbundet M Sverige sammanställt.
Enligt rekommendationer från EU bör det finnas en publik laddstolpe på tio bilar. Nåt som det inte nås upp till i länet för tillfället.