FÖRSVARSMAKTEN

Amerikanska förband ska öva i Östersjön

0:30 min
  • Svenska och amerikanska förband ska öva tillsammans i svensk skärgård där marin-, flyg- och markförband kommer att deltaga. Det uppger försvarsmakten idag.
  • Övningen är svenskledd och äger rum längs Östersjökusten i södra och mellersta Sverige.
  • Syftet är att stärka Försvarsmaktens förmåga att snabbt kunna genomföra insatser tillsammans med andra. Huvuddelen av övningen kommer att ske till sjöss och i luften.