Coronaläget

Anders Tegnell: Vi har en ökande smittspridning i samhället

Från och med idag införs skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län. De skärpta allmänna råden i Uppsala förlängs i två veckor.

– Vi håller på att närma oss taket för vad sjukvården och samhället kan klara av, säger statsepidemiolog Ander Tegnell om den snabba smittspridningen.

De skärpta allmänna råden innebär att alla som vistas i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland från och med idag uppmanas att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Alla tre regionerna behåller gränsen på 50 personer för allmänna sammankomster, istället för de 300 som regeringen tidigare öppnat för. Bakgrunden till skärpningarna är en snabb ökning av smittspridningen.

– Till förra veckan ökade smittspridningen med 80 procent, ökningen har fortsatt den här veckan. Vi vill inte hamna där vi var i våras, därför inför vi de här råden, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare i Stockholm.

– Det har gått väldigt, väldigt fort på kort tid så vi måste bryta det här, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland.

– Vi har haft en kraftig ökning av slutenvårdspatienter, och ser en sakta ökning av personer som behöver iva-vård, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Östergötland.

Anders Tegnell uppmanar alla att hålla nere de sociala kontakterna inom den närmsta umgängeskretsen.

– Mycket av spridningen sker på privata fester och after work, det måste vi få ner under den här perioden, säger Anders Tegnell.

Han säger också att det är bra om så många som möjligt kan arbeta hemifrån. Arbetsgivare bör vidta åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Kollektivtrafiken kommer att fortsätta fungera för de som behöver resa till sina arbeten.

– Vi har sedan lång tid tillbaka sagt att man bara ska resa om man måste, för att de som måste arbeta på plats ska kunna använda kollektivtrafiken. Vi kan inte säga att de ska undvika den. Så vi säger fortfarande att de som måste åka för att ta sig till sina arbeten får det, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare i Stockholm.

Besluten om de skärpta allmänna råden har fattats av Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Beslutet gäller från och med idag till och med den 19 november.

I Uppsala län och Skåne län gäller redan lokala allmänna råd. De allmänna råden i Uppsala förlängs i två veckor.

Just nu vårdas 56 personer på intensivvårdsavdelningar för covid-19 i Sverige, en mer än i måndags. 391 personer vårdas på sjukhus för covid-19 utanför intensivvården.

– De som kommer in i sjukvården är något yngre än i våras, säger Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen.

Thomas Lindén betonar att kunskapen om sjukdomen har ökat och att tillgången på skyddsutrustning är bättre än i våras. Dödligheten i covid-19 sjönk också under sommaren jämfört med under våren.

I Sverige provtas nu ungefär 160 000 personer per vecka. Andelen av de som provtas som är positiva har ökat till drygt fem procent, från att tidigare ha legat mellan tre och fyra procent.

Trots att fler regioner nu har fått särskilda riktlinjer är det fortsatt inte aktuellt med nationella riktlinjer, berättar Anders Tegnell.

– Vi tycker att det är rätt bra att jobba på det här sättet och trycka på extra i de regioner som har ett extra stort behov av att få ett stort genomslag. Men vi får utvärdera det efteråt, säger han.