Toppmöte

Kinas framtid utstakad

1:54 min

Efter ett flera dagar långt toppmöte - så har Kinas styrande kommunistparti idag klubbat både - ett förslag till ny femårsplan och flera långsiktiga mål fram till 2035.

Som vanligt när kommunistpartiet fattar tunga beslut, sänder den statliga tv:n ut hela kommunikén. Ikväll en 30 minuter lång text om Kinas långsiktiga strategi.

Det handlar om förslaget till nästa femårsplan som slår fast Kinas ekonomiska och strategiska prioriteringar.

Som väntat ett ökat fokus på att stärka den inre marknaden, vilket bedömare sett som en reaktion på de försämrade relationerna med USA. Men också att Kina ska bli mer teknologiskt självförsörjande och att innovation ska vara kärnan i Kinas modernisering de kommande fem åren.

Mest intressant kanske, att kommunistpartiet även presenterade mål till 2035.
Om 15 år ska Kina vara ett ledande innovationsland och ha nått det man kallar för ”avgörande genombrott i teknologiska nyckelsektorer”.
Målet är också att Kina enligt planen ska bli en stormakt inom bland annat utbildning, kultur och sport.

Dagens kommuniké är endast ett sammanfattande dokument. Mer detaljer kring femårsplanen och de långsiktiga målen tros släppas om några dagar.
Då kanske det också blir tydligare vad Kinas klimatstrategi är.
I dagens dokument nämndes till exempel att utsläppen ska ha nått sin topp och börjat minska fram till 2035 och att Kinas ekonomi och samhälle står inför en komplett grön omställning