Coronaviruset

Hårt pressat coronaläge i Iran

1:38 min

Iran förklarar fullskaligt krig mot coronaviruset efter att ha redovisat sin högsta dödssiffra under ett enskilt dygn hittills. Antalet smittade och döda har ökat stadigt sedan i september- och den sanktionsdrabbade sjukvården är rejält överbelastad.

Alla får inte plats, sjukvården har inte orkat med, patienter står i kö för att få en sjuksäng. Dessutom är sjukvårdspersonal utarbetad med många som jobbar dubbel- eller mer- övertid.

Iran var det första landet i Mellanöstern att drabbas av viruset. Då, i februari orsakade det panik men myndigheterna dröjde med åtgärder. När restriktioner väl var på plats begränsades smittspridningen men sedan i april har Iran steg för steg öppnat igen.

Enligt myndigheterna har de inget annat val på grund av den sanktionssargade ekonomin som måste hållas igång. Den senaste dygnssiffran som redovisades innebar ytterligare 415 döda och ger totalt närmare 34 000 döda i covid-19.

Men de officiella siffrorna har ifrågasatts och sjukvårdspersonal berättar för Ekot att en del dödsfall registreras under andra dödsorsaker. En sjuksköterska i Teheran säger att läget i själva verket är mycket oklart.

– Situationen är osäker. Det beror på bristen på stöd från regeringen och felaktig information till medierna här.

Myndigheterna bedyrar dock att deras redovisning är ärlig men sjuksköterskan säger att situationen är värre än hur den framställs.

Också grannländerna ser en ökning av sjuka och döda. Irak som avbröt sin nedstängning av ekonomiska orsaker har nu närmare en halv miljon konstaterade fall och 11 000 döda. Och i Turkiet uttrycker myndigheterna oro över den snabba ökningen. Samtidigt ifrågasätts myndigheterna för att inte varit ärlig i sin statistik.

Nyligen kom det fram att man inte redovisat antalet nya smittade, som det gavs intryck av, utan antalet nya sjukhusinläggningar. Något som ger en stor skillnad i den sammanräknade statistiken.