Abort

Så har abortvården påverkats under coronapandemin

1:58 min

Coronakrisen har påverkat människors möjlighet att göra abort i Europa. I vissa länder har rutinerna ändrats så att det fortsättningsvis ska gå att göra abort, i andra länder har det blivit betydligt svårare.

Tillgången på abortvård har skiftat mycket mellan olika Europeiska länder eller regioner under pandemin. Det visar en studie i tidskriften British medical journal, BMJ.

Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, är en av forskarna bakom studien. Hon ser allvarligt på de länder där det har blivit svårare att göra abort.

– Jag tycker det är ett allvarligt problem när det blir mer restriktivt, för det här är en utsatt grupp. Där det blir mer restriktivt, det är ofta där det redan är mycket stigma kring abort, säger hon.

Studien bygger framför allt på enkätsvar från experter i 46 regioner eller länder i Europa. Resultaten visar bland annat att i 12 länder eller regioner, blev kirurgisk abort mindre tillgängligt och speciellt för personer med covid-19 symptom.

I Ungern där kirurgisk abort från första början är den enda tillåtna metoden har möjligheten att göra kirurgisk abort helt upphört, eftersom det inte ses som ett akut ingrepp.

I sju länder, bland annat Storbritannien och Frankrike, har man infört något som kallas telemedicin. Telemedicin innebär att den medicinska aborten, alltså abort som framkallas med hjälp av tabletter görs på distans. Läkarkontakten sker över nätet och tabletterna tas hemma istället för på klinik.

– Jag är imponerad av länder som Storbritannien och Frankrike som har använt sig av det för att försäkra sig om tillgången till säker vård. Det är bra att kunna lära sig av de positiva exemplen som så tydligt sett till att kvinnor ska ha tillgång till abortvård och preventivmedel, säger

I Sverige har möjligheten till abort inte påverkats under Corona. Men Kristina Gemzell Danielsson tycker att Sverige borde ha slopat kravet att svälja abortpiller på klinik. Istället borde Sverige satsat på möjligheter till hemabort och telemedicin, som Storbritannien och Frankrike har gjort.

– Det innebär att det blir ett onödigt extra besök. Det finns ingen medicinsk anledning till att komma in på kliniken för att svälja det där pillret. Det blir ett extra besök som faktiskt innebär en onödig risk, både för patienten och vårdpersonalen, säger Kristina Gemzell Danielsson.

Referens: Moreau C, Shankar M, Glasier A, et al. BMJ Sex Reprod Health. Abortion regulation in Europe in the era of COVID-19: a spectrum of
policy responses. DOI:10.1136/bmjsrh-2020-200724