Oenigt om pengar till hemlösa i Västerås

Citykyrkan i Västerås vill ha mer pengar till att hjälp hemlösa. Kyrkan vill att kommunen bidrar med 1,7 miljoner kronor till hjälpen, medan kommunen istället säger 650 000 kronor.

Idag ska individ- och familjenämnden fatta beslut om avtalet mellan kommunen och citykyrkan. Avtalet innebär bland annat att kyrkan ska stå för en samlingspunkt med möjlighet att tvätta sig. Det ska också finnas tillgång till samtal och råd om sin livssituation och man ska erbjuda motiverande sysselsättning.

Utifrån att det finns 250 hemlösa personer i Västerås har Citykyrkan räknat ut att de behöver ett årligt bidrag på minst 1,7 miljoner kronor för att gå runt. Att kommunen är beredd att bidra med max 650 000 kronor skulle kunna få förödande konsekvenser menar Citykyrkans Björn Nordén.

- Vi klarar inte av at ta emot det här stora antalet hemlösa och missbrukare på det här sättet, så visst står vi med ett hot om att få lägga ner.