Folkräkning

Nu ska över 1,4 miljarder människor räknas i Kina

1:57 min

I dag inleds en nationell folkräkning i Kina, världens folkrikaste land.

Vart tionde år genomförs en nationell folkräkning i Kina och nu är det dags igen.
Myndigheterna har mobiliserat sju miljoner särskilda folkräknare med ambitionen att samla in information om varje person som bor i Kina.

Det handlar till exempel om ålder, kön, utbildningsnivå, hur man bor och var man jobbar.

Och demografin är en ödesfråga för Kina. Särskilt den åldrande befolkningen.
Något som 80-åriga Pekingbon Xu, som jag stöter på ute på gatan, beskriver på enklast möjliga vis.

– Vi blir gamla, se på mig. Förr, när Kina var fattigt, dog folk tidigt. Nu växer de yngre upp, men de äldre finns kvar. Det innebär stora kostnader för landet att hantera, säger Xu.

Men förutom att Kina blivit rikare så har ettbarnspolitiken som genomfördes i 35 år snedvridit demografin. Färre barn och ett överskott av pojkar. Och även om myndigheterna sedan 2015 uppmanar kineser att skaffa två barn, så har intresset hittills varit svalt.

30-åriga Pekingbon Ma, till exempel, säger att hon endast tänker skaffa ett barn.

– Att föda två barn, nä, det skulle vara en för stor börda, säger Ma.

Men trots att få barn föds i Kina så är landet fortfarande världens folkrikaste med uppskattningsvis 1,4 miljarder invånare.

Först 2027 räknar FN med att Indien passerar Kina och kinesiska myndigheter räknar själva med att den egna befolkningen kommer börja minska omkring år 2030.

Folkräkningen som påbörjas idag kommer pågå i över en månad, men resultaten kommer sannolikt offentliggöras först nästa år.