Ny metod

Nytt register ska upptäcka biverkningar av coronavaccin

1:29 min

För att snabbare kunna upptäcka eventuella och ovanliga biverkningar av ett nytt corona-vaccin kommer Folkhälsomyndigheten upprätta ett nationellt register över vem som vaccinerats, när, och med vilket vaccin.

– Vi planerar att koppla samman information från vaccinationsregistret, om vilka som vaccinerats med vilket vaccin och vid vilken tidpunkt, med information från andra hälsodataregister, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, som kommer använda registret.

Ett nytt nationellt coronavaccin-register kommer vara till stor hjälp, menar Läkemedelsverket.

När vaccinet Pandemrix användes mot svininfluensan så hade myndigheterna ingen aning om vem som fått vaccin – och när. Det tog då tid att koppla ihop de nästan femhundra fall av narkolepsi som uppkom, med just vaccinet Pandemrix.

Men den här gången, ska Läkemedelsverket samköra det här vaccinationsregistret med andra hälsodataregister, till exempel patientregistret som innehåller olika diagnoser, och därmed kunna få signaler om det finns någon diagnos som börjar sticka ut.

Det finns ingen garanti för att det som hände efter svininfluensa-vaccinationerna inte kan hända igen. Även om alla vacciner säkerhetstestas på tusentals försökspersoner så måste man komma upp i ett stort antal vaccinerade för att hitta ovanliga biverkningar, säger Ulla Wändel Liminga.

– Vi kan inte, vid ett godkännande när man har några tusen patienter, utesluta att det skulle kunna hända någonting när man vaccinerat en miljon personer. Det är en omöjlighet att göra på förhand, säger hon.

En tredjedel av svenskarna är tveksamma till att vaccinera sig mot corona, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men Ulla Wändel Liminga säger att man måste väga nyttan av vaccinet med risken för sjukdomen. Att få corona kan ju vara värre, och vi tar risker varje dag.

– Vi kör bil även om vi vet att trafikolyckor händer relativt ofta. Vi cyklar utan cykelhjälm. Det finns många olika risker man utsätter sig för.

Men då kanske man vill ta bort den här risken? 

– Ja, det är möjligt. Jag har ingen kommentar till det. Men jag hoppas att man försöker bilda sin uppfattning och sitt beslut på så korrekta fakta som möjligt.