tjälskador drabbar träindustri

Vägen mellan Nössemark och Ed har skadats allvarligt av tjällossning och nederbörd. Nu har Vägverket och Nössemarks Trä AB kommit fram till att vägen inte tål mer. Sågverket kommer att undvika tunga transporter på vägen. Allt för att den inte ska stängas av helt för tung trafik. Idag är totalt 60 mil av Dalslands vägar avstängda för tung trafik.