Sociala medier

Mer spridning av falsk information om coronaviruset under pandemins början

2:19 min

I början av coronapandemin spreds fler felaktiga rykten och mer felaktig information om coronaviruset och covid-19 än efter ett par månader. Det enligt en analys av drygt 100 miljoner tweets från coronapandemins början. Och enligt studien hör Sverige till riskländerna för att utveckla en så kallad infodemi.

Sverige hör till riskländerna - ihop med bland annat Ryssland och Finland för att utveckla en infodemi - där falska rykten och information sprids på sociala medier. Det visar en italiensk studie som analyserat 100 miljoner tweets från coronapandemins början.

En intressant studie menar Linus Andersson lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

– Dels är det spännade att de har ett så stort material och att de har kunnat göra en sådan här realtidsstudie.

Drygt 100 miljoner tweets om covid-19 från den 22 januari till den 10 mars i år har ingått i studien där forskare har mätt sanningshalten i det som skrevs vid olika tidpunkter. Och det visar sig att i januari, när viruset var ganska okänt, så twittrades mer falsk information kring Covid-19 än i mars då man hellre länkade till trovärdiga källor.

Man fann också skillnad mellan de länder som varit mer öppna med information om infektions och dödstal - där länkade twittrarna mer till trovärdiga källor än de länder som inte varit lika transparenta med sin information.

Men trots att Sverige generellt sett hör till de länder som är mer transparenta så finns Sverige med bland riskländerna för masspridning av felaktiga rykten och information i analysen. Något som är extra intressant enligt Linus Andersson, även om bara omkring 4 procent av Sveriges befolkning är aktiv på Twitter.

– I den här studien har Sverige samma värden som Ryssland till exempel vilket ju kan ses som anmärkningsvärt.

Linus Andersson menar att en orsak till att Sverige sticker ut på det här sättet kan vara att många satsningar på medie- och kommunikationsvetenskap riktar sig till barn och unga. Men i jämförelse med andra länder är även de äldre befolkningssegmenten i Sverige aktiva på sociala medier och att det i den gruppen kan finnas en större benägenhet att dela sådant som ser ut som nyheter men egentligen inte är det.

Referens: Gallotti, R., Valle, F., Castaldo, N. et al. "Assessing the risks of ‘infodemics’ in response to COVID-19 epidemics". Nature Human Behaviour (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-020-00994-6.