Coronaviruset

Svårt att jämföra dödlighet till följd av covid-19 bland äldre

1:09 min

Det är svårt att jämföra dödlighet till följd av covid-19 bland äldre. Det menar forskare som studerat 45 olika länder. Olika typer av spridning och olika sätt att rapportera dödsfall gör siffrorna osäkra.

Att jämföra hur allvarligt coronaviruset har drabbat olika länder är svårt, särskilt i de äldre åldersgrupperna. Det är en av slutsatserna i en studie där forskare studerat dödlighet i relation till antalet infekterade i 45 olika länder.

I de yngre åldersgrupperna är siffrorna för dödlighet relativt jämförbara enligt studien. Men i de äldre åldersgrupperna, från 65 år och uppåt, så blir siffrorna svårare att jämföra. Petter Brodin, docent i immunologi på Karolinska institutet har läst studien.

– Jag tolkar deras slutsats som att man kan jämföra ganska väl hos personer under 65 år. Men i gruppen över 65 år så blir jämförelserna mycket svårare därför att det beror så mycket på hur mycket spridning man får på ålderdomshem och i andra liknande populationer och på hur man rapporterar dödsfall i den äldsta populationen.

Referens: O’Driscoll, M., Dos Santos, G.R., Wang, L. et al. "Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2". Nature (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2918-0