Språkpaket

Språkpaket för barn som också har ett minoritetsspråk

1:32 min
  • Nu kan barnfamiljer som talar ett minoritetsspråk hämta ut ett språkpaket på folkbiblioteken i Gävleborg.
  • Paketen innehåller en barnbok skriven på det språk som familjen talar. Och så lite information om vikten av läsning.
  • "Det handlar om att ge barn en möjlighet att tidigt knyta an till sitt andraspråk", säger Cajsa Blank, verksamhetsutvecklare på Region Gävleborg