IS-anhängare bakom Wienattacken

13 min
  • Flera dåd runt om i Europa, hur ser utvecklingen ut?
  • Den misstänkte gärningsmannen som sköts av polisen var känd av myndigheterna sedan tidigare, hur kunde dådet ändå genomföras?
  • Hör samtal med Linda Thörnell, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, och Filip Ahlin, analytiker Försvarshögskolan.