Valet i USA

Fusk eller inte?

2:09 min

Efter tisdagens val blir det allt mer fokus på det rättsliga efterspelet. Att det tycks bli rekordmånga rättsliga turer efter det extremt jämna valet är inte oväntat.

Redan på förhand har ju president Trump gång på gång ifrågasatt poströstandet, och sagt att det kommer att leda till valfusk och det är bland annat den linje som partiet nu driver.

Men det handlar även om anklagelser om andra oegentligheter i valet, exempel som återkommer är att partiets valobservatörer hindrats från att komma så nära som de har rätt till när de ska granska hur valet och rösträknandet genomförs, men också anklagelser om att just poströster inte har prickats av på ett korrekt sätt gentemot vallängderna, där de röstberättigade står uppskrivna.

Även demokraterna driver på rättsprocesser bland annat med anklagelser om att väljare på vissa håll förhindrats från att rösta utan att godtagbara skäl kunnat presenteras, enligt partiet.

De 50 delstaterna i USA har ju olika lagar och regler kring valet och det är där rättsprocesserna måste inledas. När president Trump häromdagen sa att han skulle ta frågan om poströstning till Högsta Domstolen påpekade juridiskt kunniga personer även inom hans eget parti att han som president inte har den maktbefogenheten.

Men republikanerna tror och hoppas på är att något av utslagen i de lägre juridiska instanserna, till exempel om rösträkningen, ska tas upp av Högsta Domstolen.

Domstolen har redan före valet behandlat ett par fall, bland annat ville republikanerna att den viktiga delstaten Pennsylvanias inte skulle få räkna poströster som kommit in efter valdagen, men den begäran avslogs. Och det är ju inte alls säkert att det faktum att HD nu har en tydlig konservativ majoritet bland domarna skulle gynna Trump och republikanerna om domstolen tar ställning i de här fallen som är kopplade till valet.

De många rättsliga turerna kan ju leda till att det dröjer ytterligare innan det är helt klart vem som blir USAs nästa president, och här är den åttonde december ett viktigt datum.

Enligt den nationella vallagen är det då rösträkningen måste vara klar i delstaterna och alla rättsliga strider i avgjorda. Om det inte blir så står USA troligen inför en tid av osäkerhet och tubulens.