Tingsrättsdom

Mikael Styrman döms för flera fall av grovt skattebrott och bokföringsbrott

0:43 min
  • Mikael Styrman, tidigare ägare av bolaget Ekfors kraft, döms för tre fall av grovt bokföringsbrott och två fall av grovt skattebrott, till villkorlig dom och samhällstjänst i 200 timmar. Brotten begicks mellan 2009 och 2011.
  • Tingsrätten skriver att brotten är allvarliga och borde normalt innebära kännbara fängelsestraff. Anledningen till det mildare straffet beror delvis på att brotten begicks för flera år sedan och att de till största delen begåtts innan han 2011 dömdes för liknande brott.
  • Mikael Styrman hävdar att allt är nonsens och förnekar gärningarna.