Trafik

Volvo bygger ellastbilar i Göteborg

1:57 min

AB Volvo börjar tillverka eldrivna lastbilar i fabriken i Göteborg. Något som kan skapa nya jobb. Det handlar om produktion av så kallade tunga lastbilar för regional trafik.

– Det är ett väldigt viktigt steg. Vi började med produktionen av de medeltunga lastbilarna för stadsnära transporter och nu tar vi nästa steg till mer regionala transporter. Det är ett väldigt viktigt steg om vi ska elektrifiera transportsektorn på lång sikt, säger Jonas Odermalm, chef för elektromobilitet på Volvo Lastvagnar, till Ekot,

Kan det innebära nya jobb att ni även ska bygga ellastbilar i Göteborg?

– På sikt skulle det väl mycket väl kunna göra det, ja.

Fordonsbranschen är inne i en stor omställning, där allt fler fordon ska gå på el för att minska utsläppen.

Det är också en stor utmaning för branschen och det är många jobb i Sverige som kan påverkas av den här omställningen, beroende på om det går bra eller inte för de svenska företagen.

Scania ska börja tillverka sin första eldrivna lastbil i Södertälje nästa år. Den kan till exempel användas för kyltransporter eller sophämtning.

Volvo å sin sida tillverkar redan vissa lastbilsmodeller med eldrift och nu kommer företaget att bredda sortimentet och börja tillverka tunga ellastbilar i Göteborg.

Det gör att företaget ligger långt fram i omställningen, menar Jonas Odermalm.

– Vi börjar serieproduktionen 2022 och förproduktionen börjar inom kort, säger han till Ekot.

Volvos målsättning är att hälften av alla sålda lastbilar i Europa ska vara eldrivna om tio år.

Men konkurrensen på ellastbilsmarknaden kommer att öka, till exempel från nystartade företag.

– Konkurrens är alltid bra. Så det ser vi positivt på. Det välkomnar vi, säger Odermalm.

De här lastbilarna kan köras upp till 300 kilometer på en laddning. Är det tillräckligt för att kunderna ska vara intresserad av dem?

– Ja, det ser vi definitivt. Många gånger blir kunderna förvånade att vi har kommit så här långt, säger Odermalm till Ekot.

Företaget har som mål att vara utsläppsfritt till 2050 och Volvo förbinder sig nu också att följa ett initiativ för vetenskapliga klimatmål.

– Anledningen till att vi gör det här är för att vi vill svara på frågan: Hur ska vi kunna möta det ökade transportbehovet i framtiden, men samtidigt minska påverkan på klimatet och miljön, säger han till Ekot.