Vattenmiljö

Kommunalråd: I Ströms vattudal är vi restriktiva till utökad fiskodling

1:38 min
  • Vattudalens Fisk vill utöka fiskodlingen vid Äspnäs i Ströms Vattudal och har ansökt om både utökning och förlängning av nuvarande tillstånd som går ut nästa år.
  • Boende i närheten av fiskodlingen protesterar och vill istället att verksamheten läggs ner.
  • Susanne Hansson (S) kommunalråd i Strömsund säger att kommunen är väldigt restriktiv till utökad fiskodling i Ströms vattudal.

Om det blir någon utökning av verksamheten i Ströms Vattudal eller inte avgörs i Mark- och miljödomstolen.