Ny lag

EU-länder med bristande rättsstat ska straffas

2:00 min

Efter flera veckors tuffa förhandlingar enades i dag EU-parlamentet och EU:s regeringar om en ny lag som innebär att respekt för rättsstaten ska vara ett villkor för att få pengar ur EU:s budget.

– Uppgörelsen är historisk. För allra första gången får vi nu en länk mellan EU:s budget och respekten för EU:s demokratiska värderingar, sa EU-parlamentets chefsförhandlare finländaren Petri Sarvamaa.

Det var i somras som EU:s stats- och regeringschefer slog fast att EU ska kunna straffa länder som inte lever upp till rättsstatens principer, med bland annat oberoende domstolar. Och idag har alltså EU-parlamentet och rådet kommit överens om detaljerna.

Om det finns allvarliga brister i ett lands rättssystem som hotar eller kan hota EU:s finansiella intressen så ska EU-kommissionen kunna föreslå att EU-bidrag dras in. EU-länderna får då en månad på sig att rösta och omröstningen sker med kvalificerad majoritet vilket innebär att inget inget enskilt land kan lägga in sitt veto.

Ungern och Polen har kraftigt motsatt sig att EU-bidragen ska villkoras, men de kan nu alltså inte ensamma stoppa ett beslut i rådet. Dagens uppgörelse innebär också att mottagarna av EU-bidrag inte ska drabbas, till exempel bönder som får gårdsstöd eller frivilligorganisationer som får pengar från EU. De länder som straffas med sanktioner ska då betala detta ur egen ficka.

När EU-länderna i början av hösten enades om sin förhandlingsposition röstade Sverige och sex andra länder nej eftersom de ansåg att texten var alltför urvattnad. Nu har texten skärpts på en lång rad punkter. Och Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) är nöjd.

– Det finns flera förbättringar i den här texten och det välkomnar vi, och jag tror att det här blir en bra grund att stå på inför det beslut som ska fattas, säger Hans Dahlgren.

Men det höjs också kritiska röster. Ungerns justitieminister Judit Varga anklagade idag EU-parlamentet för att utöva ideologisk och politisk utpressning mot Ungern.