Migration

Portugal ser tydlig ökning av asylsökande

1:54 min

Portugal ser numera en tydligt ökning av asylsökande. Båtar har anlänt direkt från Afrika och många kommer också landvägen. Jämfört med grannlandet Spanien och med Italien och Grekland är siffrorna låga, men för landet som sett sina egna medborgare emigrera i hundratusental är detta nytt.

23-årige Lamin Samdoa från Gambia befinner sig på ett asylcenter i Lissabon. Han kom redan för flera år sedan till Europa, till Sardinien i Italien.

– Men livet där är mycket svårt, i Italien finns också mycket mer rasism tycker jag därför är jag nöjd med att ha sökt sig vidare till Portugal.

I Italien finns åtminstone en halv miljon papperslösa som jordbruket, småindustrierna och turistnäringen hittills har kunnat använda som arbetskraft, men med corona har villkoren hårdnat.

Yakuba Camara kom från Spanien för någon månad sedan, även han från Gambia.

– I Portugal finns fler möjligheter och mindre rasism. Alla är jämlika, säger han.

Portugal tog förra året emot drygt 1 700 asylansökningar, en mycket låg siffra i jämförelse med andra sydeuropeiska länder, men för Portugal tre gånger fler än 2016.  Nytt för i år är dessutom är att det har kommit migrantbåtar direkt från Afrika hit.

I Portugal är migration ingen het politisk fråga, även om ett invandringskritiskt parti nyligen etablerat sig. Landets historia påverkar. 

Olika personer som intervjuats säger samma sak:
– Vi har förståelse för migranterna. Vi har själva varit fattiga och emigrerat för att få ett bättre liv.