Miljö

Returpappersförslag får kritik

1:59 min

Regeringen vill lägga över kostnaderna för returpappersinsamlingen på kommunerna. Kritiker menar att det strider mot principen att förorenaren betalar.

Tidningsbranschen och pappersindustrin har gemensamt producentansvar för att samla in och återvinna tidningar, tidskrifter och direktreklam. Men med minskade mängder returpapper blir insamlingen alltmer mer olönsam och insamlingsbolaget, Pressretur, vill inte åta sig det framöver.

Mediebranschen har vänt sig till regeringen och bett att få slippa kostnaderna i ett besvärligt ekonomiskt läge för tidningarna. Nu föreslår regeringen lättnader för tidningsbranschen, genom att kommunerna istället ska stå för returpappersinsamlingen.

Men det förslaget kritiseras i den remiss som nyss avslutats.

Naturvårdsverket är en av många som skriver att förslaget bryter mot en av miljöpolitikens viktigaste principer, att förorenaren betalar.

Kemikalieinspektionen frågar om också andra branscher i så fall kan komma att slippa sitt producentansvar i framtiden.

Flera menar att regeringen tar fel väg för att ge stöd till medier genom att i stället lägga kostnaderna på kommunerna. Bland de kritiska kommunerna finns Eskilstuna, där Jimmy Jansson är kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande:

– Det är klart vi ska se till att vi har en levande press, som kan granska beslutsfattare och säkerställa att vi har en fungerande demokrati, säger Jimmy Jansson.

– Men om man ska möjliggöra det via den avfallstaxa som Eskilstunaborna och andra medborgare betalar,  så blir det väldigt märkligt, understryker Jimmy Jansson:

– Och då uttrycker jag mig försiktigt i det här läget, säger han med ett lätt skratt.

Frågan om returpappersinsamligen hanteras på miljödepartementet, där miljöminister Isabella Lövin försvarar regeringens förslag:

– Regeringen har tittat noga på olika alternativ att göra det här, men så som mediestödet ser ut är det inte en framkomlig väg, enligt vad vi kunnat utreda. Och då är det här alternativet det bästa.

– Det betyder ju också att ni skrotar principen ni annars gärna framhåller, att förorenaren betalar?

– Ja det är visserligen en viktig princip, men i det här fallet när vi ser en strukturomvandling för just de tryckta medierna på papper.

På en returstation i Haninge lämnar Örjan Ahlgren sina tidningar i en container. Han tycker förslaget är bra:

– Det kan vara rätt, för tidningarna går det ju inte så bra för. Det är ju mest paddan och datorn som gäller för nyheterna.

– Så det är ett rimligt sätt stötta tidningarna?

– Ja det tycker jag, säger Örjan Ahlgren och tömmer kassen med tidningar i containerspringan.