Från Västafrika

Kraftig ökning av migranter på Kanarieöarna

1:48 min

Antalet migranter som stigit i land på Kanarieöarna har ökat kraftigt under coronapandemin. Varje vecka och ibland varje dag har det kommit båtar och myndigheterna uppger att det handlar om cirka 12 000 personer på kort tid bara nu under hösten.

– Ja, det är ju ett väldigt ansträngt läge, säger EU-kommissionär Ylva Johansson som är på plats tillsammans med Spaniens inrikesminister för att informera sig om utvecklingen.

– Samtidigt som väldigt många har blivit räddade utanför den afrikanska kusten av partnerländer.

Du har varit i Mauretanien och talat med afrikanska länder och sagt till dem att ni måste hjälpa till, ändå kommer det väldigt många?

– Jag tycker att de gör ett bra arbete att förhindra och jobba mot smugglingen, men jag tror att det behövs ännu mer stöd ifrån EU. Det är en särskilt svår situation nu under pandemin ska man komma ihåg och det är många som inte har tillräckligt mycket personal nu vid gränserna.

Medelhavet har kallats Dödens hav, ska vi nu börja tala om Atlanten som Dödens hav?

– Det är absolut mycket mycket farligare. Den här rutten är absolut farligaste, dödligaste. De som tar sig från Senegal, är ute minst åtta dygn i de här små båtarna ute på öppet hav, säger Ylva Johansson.

– Ingen vet hur många liv som har gått förlorade bara i år, så det här är av humanitära skäl oerhört viktigt att få stopp på den här smugglingsvägen, fortsätter EU:s migrationskommissionär.

Ylva Johansson säger att EU skulle kunna ge mer stöd åt det polisiära samarbete, som finns mellan Spanien och afrikanska länder för att dela övervakning, räddningsinsatser och information kring båtarna på Atlanten.

Hon välkomnar att personer som saknar rätt att vara i Europa nu börjar flygas tillbaka till exempelvis Mauretanien. EU har muskler om det behövs, säger hon och pekar ut handelspolitik och visumregler som påtryckningsmedel.

Här får hon också en bild av vilka som ger sig iväg ut på den farliga resan över Atlanten:

– Många av de som kommer hör till medelklassen i sina länder, men som nu med anledning av pandemin har förlorat sin position och sina möjligheter, säger Ylva Johansson.

Desperation?

– Ja! Jag tror att det vi nu ser av pandemin som vi är mitt uppe i, de ekonomiska konsekvenserna och de mänskliga konsekvenserna av en svikande ekonomi med ökad arbetslöshet och en sämre ekonomisk utveckling, det riskerar att bli mycket allvarligt. Och där måste EU stödja och visa solidaritet globalt när det gäller ekonomisk återhämtning, säger EU-kommissionär Ylva Johansson.