Skola

Academedia öppnar för att slopa kö till skolor

2:01 min

Friskolebranschen är oenig kring ett utredningsförslag om att ta bort kötid som urval till friskolor. Sveriges största friskolekoncern ser fördelar med förslaget medan Friskolornas riksförbund är emot det.

Sveriges största friskolekoncern; Academedia öppnar för att avskaffa kösystemet som det huvudsakliga sättet att komma in på friskolor och införa ett kvotsystem för att öka mångfalden bland eleverna. Det framkommer i koncernens preliminära remissvar till utredningen om hur skolan ska bli mer likvärdig.

– Problemet idag är att många föräldrar står i kö till många skolor, det är svårt för en nyinflyttad familj att få en plats. Ibland måste man ställa sina barn i kö väldigt tidigt. Det är klart att om en familj står i kö till väldigt många skolor samtidigt blir det väldigt svårt att planera, säger Academedias vd Marcus Strömberg.

Om några veckor går remisstiden ut för Björn Åstrands utredning om likvärdig skola och en av de mest omdiskuterade förslagen är den om att avskaffa kötid som urval till friskolor. Academedia ställer sig bakom utredningens förslag om att istället införa ett gemensamt skolvalssystem. Om antalet sökande blir fler än det finns platser ska man kunna använda kvoter med målet att öka den allsidiga sociala sammansättningen, vid antagningen. I vissa fall ska även lottning tillämpas, det avfärdar Marcus Strömberg helt, men är mer positiv till vad han kallar mjuka kvoter som innebär att de som mest bidrar till mångfalden på skolan får plats. Kötid ska bara vara ett av flera kriterier, menar han.

– Här kan vi ju lära av högskolan. Högskolan har ju haft olika grupper, kvoter där det finns olika vägar in. Det skulle till exempel kunna finnas en väg för nyinflyttade, säger Marcus Strömberg.

Här finns en tydlig skillnad mellan Academedia och Friskolornas riksförbund, som säger nej till ett gemensamt skolvalssystem. Det är viktigt för våra medlemmar att själva få hantera skolantagningen säger Ulla Hamilton som är förbundets vd. Och att införa kvoter för antagning tror hon inte är förenligt med svensk lagstiftning. Betydligt viktigare vore att göra det lättare för populära skolor att växa, säger Ulla Hamilton

– Vi har ett väldigt fokus på elevernas bakgrund i diskussionen men det som är viktigt är att alla skolor är bra skolor oavsett elevernas bakgrund, säger Ulla Hamilton.