presidentvalet i usa 2020

Iran kan gynnas och skadas av Biden

2:00 min

Irans komplicerade förhållande till "stora satan" som USA ofta kallas i Iran, återspeglas i reaktionerna på valutgången i USA. Medan den nuvarande regeringen är lättad, är många iranier besvikna.

 – Många iranier är ledsna över att regimens värsta fiende, Trump, har röstats bort, säger den frispråkige iranske statsvetarprofessorn Sadegh Zibakalam.

Besvikelsen är stor bland de miljoner iranier som kommit fram till att de inte på egen hand kan störta regimen, de hade hoppats att Trumps hårda linje mot landet skulle ge resultat, säger Sadegh Zibakalam.

Paradoxalt nog finns också Irans mest hårdföra hökar bland de besvikna, de som aldrig velat förhandla med omvärlden och som belåtet sett på när den reformvänlige presidenten Rouhani försvagats under Trump.

Rouhaniregeringen, däremot, hoppas att Joe Bidens seger innebär en återgång till diplomati och det omdiskuterade kärnenergiavtalet - vilket skulle leda till ekonomiska lättnader om de tuffa sanktionerna slopas, säger professor Sadegh Zibakalam. 

Irans president Rouhani sa idag att Iran är för ett konstruktivt utbyte med omvärlden, samtidigt som han i djärv ton uppmanade USA att rätta till Trumps misstag.

Ett nytt amerikanskt förhållningssätt till Iran skulle också påverka Israel och Libanon där iranstödda Hizbollah kan komma att stärkas om trycket på Iran från USA minskar.