Pandemisäkrade framtida äldreboenden

7:00 min
  • Sverige måste bygga flera hundra nya äldreboenden, för att möta behovet från en allt äldre befolkning. Men i de här byggplanerna så finns det en risk att erfarenheterna från coronapandemin inte tas med i tillräckligt stor utsträckning, varna nu forskare.
  • Det handlar om kunskap som skulle kunna bidra till att smittspridning mellan boende minimeras - eller hur äldres behov av social närvaro kan tillgodoses under en pandemi.
  • Forskarna menar att själva byggnaderna, där vård och omsorg bedrivs, kan bli en del i medicineringen. Hör reportage av Ola Finell