Vindkraft

Vindkraftcentrum: I slutet av 2022 finns det 490 vindsnurror i Jämtland

2:14 min
  • På Vindkraftcentrum i Jämtland ser man ett fortsatt ökat intresse för att investera i vindkraft i länet.
  • Det fanns 288 vindsnurror vid årsskiftet och nu planeras ytterligare 202 stycken som ska stå klara senast i slutet av 2022.
  • "På Vindkraftcentrum tar vi inte ställning för eller emot enskilda parker. Vi är inte en branschorganisation, men vi jobbar väldigt nära många företag. Våra kartläggningar visar att det det ger många lokala jobb", säger projektledaren Torbjörn Laxvik.