Företagen

Förlängt coronastöd – men frågor om framtiden kvarstår

2:03 min

Möjligheten till korttidspermittering för företag som drabbats av coronakrisen förlängs med ett halvår till den sista juni nästa år, det erfar Ekot.

Samtidigt förlängs omställningsstödet och möjligheten att skjuta upp skatt för företag.

Det är stora skillnader i hur företagen i Sverige påverkats av coronapandemin, alltifrån handel, hotell och restauranger till tillverkningsindustrin. Men stödinsatserna förlängs anses i grunden vara positivt.

För nöjesparken Liseberg som både sökt omställningsstöd och haft delar av personalen korttidspermitterad, så vill man dock inom kort ha besked om det är möjligt för nöjesparken att öppna till sommaren 2021, säger ekonomichefen Mats Wittholt.