Vargen

Ingen inblandning av hund i de nordiska vargstammarna

1:59 min

Analyser av arvsmassan hos vargpopulationer i andra länder i Europa har visat på inblandning av hund. Det väckte en misstanke om att det kunde finnas hundgener även i de nordiska vargstammarna men i en ny studie kan forskare nu konstatera att de nordiska vargarna är renrasiga.

Det finns ingen inblandning av hundgener i de nordiska vargstammarna. Det konstateras i en ny studie av svenska, finska och ryska forskare. Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi på Uppsala Universitet, är en av forskarna bakom studien.

– Vargens situation i Skandinavien har varit väldigt omdiskuterad under många år. Sen har det också på senare tid kommit misstankar om att det kanske finns inslag av hundar i vargstammen. Och är det så, då kommer också frågan upp - vad är det vi egentligen förvaltar? För just vargens vara eller icke vara är en så oerhört stor politisk fråga. Och det är klart att om det inte är en ren vargstam så kan man ju ifrågasätta hur mycket den ska bevaras i så fall.

Misstanken om att det skulle kunna finnas inblandning av hund i de nordiska vargstammarna kommer från att man i genetiska tester av andra vargpopulationer i Europa har sett inslag av hundgener. Men genom att gensekvensera över 200 svenska och finsk-karelska vargar och jämföra det med gensekvenseringar av drygt 100 hundar kan forskarna nu konstatera att de nordiska vargarna är renrasiga.

Mikael Åkesson, vargforskare på Sveriges lantbruksuniversitet, tycker att studien är ett viktigt bidrag till vår kunskap om de nordiska vargarna.

– Jag tycker att det är en väldigt bra studie. Den är väldigt ambitiös i mängden data man har samlat in från varje individ. Man har ganska många individer och man har samlat in väldigt mycket information per individ. Det är det som utmärker den.

Man vet i modern tid om ett fall i Sverige där det skett en hybridisering mellan varg och hund. Tre valpar fångades på bild av Länsstyrelsens viltkameror utanför Katrineholm 2017. Valparna sköts sedan men har spelat en viktig roll i studien säger Hans Ellegren.

– Rent vetenskapligt var det viktigt för oss för vi måste ju på något vis veta att vår metod för att skilja varg och hund fungerar. Så det här var en sorts positiv kontroll, de här tre valparna. De är ju exakt 50/50 - varg/hund. Så de var viktiga av den orsaken.


Referens: Smeds et al. "Whole-genome analyses provide no evidence for dog introgression in Fennoscandian wolf populations". Evolutionary Applications , 2020. DOI: doi.org/10.1111/eva.13151.