Stigande hav

Havet steg flera meter - flyktingkatastrof uteblev

2:00 min

Det finns farhågor att många miljoner människor kan tvingas bli klimatflyktingar vid stigande havsnivåer på grund av ett varmare klimat.
Men erfarenheten visar att tätbefolkade kustområden lyckats undvika katastrofer trots att havsnivåerna har stigit flera meter på kort tid.

Mellan 1920 och 1960 steg havsnivån med fyra och en halv meter i delar av Tokyo, och i större delar av Shanghai steg havsnivån tre meter.

Det är samma mönster i flera andra asiatiska storstäder. Men egentligen är det inte havet som stigit - det är städerna som sjunkit. Orsaken är bland annat att man pumpat bort en enorma mängder grundvatten vilket gjort att marken sjunkit ihop. Men likväl har stora delar av städerna hamnat under havsytan.

Men det här har inte lett till flyktingkatastrofer. I de flesta fall har befolkningarna ökat och välståndet stigit.För att hålla städerna torra har man bland annat byggt barriärer mot havet och dränering med omfattande pumpanläggningar.

Kunskapen från sjunkande städer och regioner används också av fattigare länder.
Det gäller Bangladesh som är ett av världens mest låglänta och tätbefolkade länder.

Professor Robert Nicholls, ledande klimatforskare som forskar om stigande hav vid East Anglia university, tror att Bangladesh har goda förutsättningar att undvika flyktingkatastrofer.

Landets ekonomi växer snabbt, man har blivit allt bättre på att hantera naturkatastrofer och man planerar med kunskap från Nederländerna som till en tredjedel ligger under havsnivån.

Reporter Gustaf Klarin
gustaf.klarin@sverigesradio.se