Begravningsplats

Kiruna pastorat överklagar domen

1:43 min
  • Kiruna pastorat håller inte med om att bygget av en askgravlund med ceremoniplats förvanskar begravningsplatsens kulturhistoriska värden.
  • Pastoratet har därför överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.
  • Hör i ljudklippet vad Tommy Stridsman, kyrkogårds- och fastighetschef på Kiruna pastorat, tycker om domen.