#tystnadtagning

Filmbranschens metoo-upprop kräver svar från jämställdhetsministern

1:57 min

I början av november 2017, efter att metoo dragit in över Sverige och världen, kom uppropet #tystnadtagning, där över 400 skådespelare samlade sina gemensamma erfarenheter av övergrepp och trakasserier i branschen.

"Vi tänker inte vara tysta längre" var budskapet de förmedlade,
men i kölvattnet om den debatt som uppstod kring namnpubliceringar upplever nu många att sakfrågan – kvinnors rätt till en trygg arbetsmiljö – hamnat i skymundan.

– Mycket av reflektionen som varit kring #metoo har varit skev och handlat om namnpubliceringar. Väldigt lite fokus har varit på alla dessa kvinnor som gick samman utan att namnge en enda person, säger skådespelaren Sofia Helin.

I mars 2018 överlämnade initiativtagarna ett krav till regeringen med förslag på åtgärder för att hantera sexualbrott, det handlade bl a om ”att #metoo-uppropens expertis ska användas i statliga utredningar, att obligatorisk utbildning för skolpersonal om samtycke och sex och samlevnad ska införas, och personal –– som möter de som utsätts för sexuellt våld i sexism, samtycke och könsroller ska erbjudas utbildning.”

– Vi har ett stort jobb att göra med att skärpa lagstiftningen och att jobba förebyggande mot våldet mot kvinnor, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (Mp) som välkomnar påminnelsen från #tystnadtagning.

Vad kommer du ta tag i härnäst?

– Det måste få konsekvenser om man utövar det här våldet och det handlar i grund och botten om att jobba mot destruktiva mansnormer.