STUDIO ETT MÅNDAG 9 NOVEMBER

Hur får man fler att följa restriktionerna?

16 min
  • Coronasmittan fortsätter att koppla greppet om Sverige och vi hör oroväckande siffror om att fler insjuknar och fler vårdas på sjukhus runt om i landet, också på intensivvårdsavdelningarna.

  • Samtidigt kritiseras myndigheterna för "en naiv förståelse för hur folk fungerar", i en debattartikel i Dagens Nyheter som publicerades i helgen.

  • Hör Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet och Raoul Galli, filosofie doktor i socialantropologi vid Stockolms universitet.