Telekom

5G-upphandling skjuts upp

1:26 min

Post- och telestyrelsen skjuter upp morgondagens planerade auktion på svenska 5G-licenser, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten upphävde i dag tillsvidare PTS beslut att utesluta Huawei och ytterligare en kinesisk operatör från auktionerna på svenska 5G-licenser. Det är därför som Post- och telestyrelsen beslutat att skjuta på den planerade 5G-auktionen.

– Den svenska uppgraderingen av 5G-nätet försenas ytterligare, det är den omedelbara konsekvensen, sen får vi se också vad Förvaltningsrätten säger om själva överklagan, säger Ekots teknikreporter Sven Carlsson.

Bakgrunden är att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bedömt att de kinesiska leverantörerna utgör ett säkerhetshot för Sverige. Enligt dem finns det en risk att de här kinesiska bolagen lämnar ut känslig information till kinesiska myndigheter.

– Vi har ju redan sett en handfull förbud eller stränga restriktioner i olika europeiska länder, där Sverige väl hör till de med hårdare förbud hittills, säger Sven Carlsson.

PTS skriver att de hoppas att kunna återuppta de planerade auktionerna så snart som möjligt.