USA-valet

Klartecken för federal granskning om valfusk möter hård kritik

1:59 min

USA:s justitieminister William Barr har givit klartecken till departementets åklagare att utreda anklagelser om valfusk.

Det är en mycket ovanlig åtgärd som kritiseras – även internt på departementet.

Det här bryter mot en 40-årig princip att inte störa valprocessen – så skriver Richard Pilger som fram till igår var högste ansvarige på justititiedepartement för just utredningar kring valprocesser, men som i protest mot Barrs beslut valde att omedelbart lämna sin tjänst.

Justitieministern ger alltså grönt ljus till att åklagare på federal nivå ska kunna utreda en del av de anklagelser som förts fram av president Trump och republikanerna om valfusk.

Normalt utreds sådana ärenden på delstatlig nivå eftersom det är delstaterna som är ansvariga för hur valet genomförs, men Barr anser att den principen inte är huggen i sten.

Han medger att det är en ovanlig åtgärd men att den behövs för att inte rättsprocesserna ska dra ut på tiden i onödan – och för att de ska få större tyngd.

Barr säger också att de federala åklagarna enbart ska starta utredningar om det finns – som han uttrycker det – tydliga och vad som tycks vara trovärdiga anklagelser om oegentligheter som – om de är sanna – eventuellt kan påverka utgången av valet i en delstat.

Däremot ska de inte ta upp fall som bara tycks bygga på spekulationer eller är alltför fantasifulla, enligt Barr.

Han har ju tidigare anklagats för att ha politiserat Justitiedepartementet och kritiken lär nu ta fart igen, inte minst från demokraterna.

En före detta medarbetare på departementet under Barack Obamas presidenttid, Vanita Gupta, anser i en kommentar till nyhetssajten Politico att det här är ett sätt för Barr att tillfredsställa president Trumps önskemål.

Och – som Gupta uttrycker det - underblåsa missuppfattningen om att det förekommit omfattande fusk som påverkat valutgången, något som ännu inte har bevisats.