Coronapandemin

Hela listan: Här är de allmänna råden som införs i Västerbotten

0:58 min
  • Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Västerbotten, fattat beslut om skärpta allmänna råd.
  • Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.
  • Beslutet gäller omedelbart i fyra veckor, fram till och med den 8 december – men beslutet kan förlängas.

Här är de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutat för Västerbotten:

  • Var och en bör, om möjligt, undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten