Torka på Öland

6:52 min
  • Efter flera års torka på södra Öland har mycket av gräset och örterna på naturbetesområdet Alvaret dött, och det ställer till stora problem för lantbrukarna där eftersom deras djur inte kan beta som vanligt.

  • Många bönder har minskat ner på antalet djur men måste ändå ställa in djuren i ladugården redan på sommaren istället för på hösten.

  • Det här hänger ihop med klimatförändringarna som gör det varmare och torrare. Och för att Alvarets unika och känsliga växt- och djurliv ska kunna överleva, förs en dialog mellan länsstyrelsen i Kalmar och bönderna på Öland om hur betandet ska göras i framtiden.