Ljusföroreningar

Sverige tycks ligga efter i arbetet mot ljusföroreningar

2:00 min

Ljusföroreningar är ett ökande miljöproblem i världen, i takt med att människan lyser upp allt större delar av jordklotet. Den belysta ytan ökar med över två procent om året. Och ljus från lampor kan skada exempelvis insekter som är vana vid solljus.

Frankrike ligger långt fram i arbetet med att minska mängden ljusföroreningar. Det säger ljusforskaren Annika Jägerbrand som är lektor i miljövetenskap på Högskolan i Halmstad.

– Frankrike är ett av de striktaste länderna. De har antagit en nationell lagstiftning och jobbar jätteaktivt genom att de har ljusförbud under vissa tider på dygnet. Tiderna varierar beroende på vilken funktion belysningar har, om det är bostadsområde eller shoppingcentra. De har också krav på ljusets färgtemperatur. De försöker få bort de blå våglängderna som kan påverka dygnsrytmen hos både människor och djur, säger Annika Jägerbrand.

Artificiellt ljus utomhus, alltså olika typer av lampor, kan få stora ekologiska konskevenser. Insekter som är vana vid att navigera med ljus från bara solen eller månen kan bli dessorienterade och få svårt att överleva. En stark lampa kan innebära att de inte hittar föda eller inte hittar en partner. Men även många däggdjur, till exempel fladdermöss, kan blir så störda att de inte klarar av och leva vid byggnader med fasadbelysning.

Men det är inte bara Frankrike som arbetar med att minska problemen med ljusföroreningar, det gäller också till exempel Italien och Tyskland, där man värnar bland annat insekternas livsmiljöer. Annika Jägerbrand säger att Sverige ligger efter och att det delvis beror på miljörörelsens bristande engagemang.
– Vi har inte en miljörörelse som är aktiv inom det här området.