Stockholms Filmfestival

Git Scheynius: Behovet av bra film har aldrig varit större än just nu

1:57 min

Delar av Stockholms filmfestival blir i år digital och därmed en festival mer tillgänglig för alla. Men det är färre filmer som kommer upp på vita duken 2020 i spåren av pandemin, samtidigt som vi i tider av isolering har ett ökat behov av att se på film. Det menar festivalchef på Stockholms filmfestival, Git Sheynius, som ser fram emot en Coronasäker festival som i år besöks av bl.a. Martin Scorsese, på länk.