Coronapandemin

Brister i strategin med att testa priogrupper

2:00 min

I våras satsade regeringen och Folkhälsomyndigheten stort på att utöka coronatestningen till yrkesgrupper med samhällsviktiga funktioner, så kallad priogrupp 3. Men strategin hade stora brister, visar Ekots granskning.

Det var den 17 april som Folkhälsomyndigheten presenterade Sveriges nya teststrategi, som bland annat syftade till att öka provtagningen utanför vård och omsorg. Det här skulle göras genom att börja erbjuda provtagning till personer med samhällsviktiga yrken.

Men definitionerna av vilka yrkesgrupper som var samhällsviktiga och skulle erbjudas testning dröjde.

En förklaring är, visar Ekots granskning, att Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, inte kunde enas om hur listan skulle se ut.

– Vi hade diskussioner fram och tillbaka. För vår uppfattning var att de behövde förtydligas och förankras med de parter som skulle bli berörda, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Men flera arbetsgivarorganisationer drev på för att få komma igång med testningen. Och efter att även regioner börjat efterfråga tydligare anvisningar valde MSB att publicera listan över vilka som skulle ingå i priogrupp 3. Då hade det gått en månad sen Folkhälsomyndighetens strategi presenterades.

– Då såg vi att den här listan behöver ut, så att den region som har kapacitet kan använda den, säger Jan-Olof Olosson på MSB.

Det var en omfattande lista. För omfattande, ansåg smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

– Jag läste igenom det flera gånger, men jag började skratta. Du måste läsa dokumentet, det är obeskrivligt.

Signar Mäkitalo ansåg direkt att listan med samhällsviktiga jobb i praktiken skulle vara omöjlig för vården att hantera.

– De tar upp alla möjliga sektorer och yrkeskategorier. Och då tänkte man att, jaha. Då ska personal stå där och gå igenom en lista på kanske 150 olika yrken, och fråga om man hör till någon av dem för att få ta prov. Alltså, no way!

I slutet av maj hade även regeringens testkoordinator Harriet Wallberg gett upp hoppet om att utöka testningen genom en uppdelning i priogrupper.

– Det var väl det som fick mig att inse att det här går inte. Sverige kommer fortsätta ha höga dödstal under hela sommaren om vi inte gör någonting. Så då var det inte svårt att komma fram till att nu måste vi sätta igång och testa brett, säger Harriet Wallberg.

Och med testa brett, då menar du överge priogrupperna?

– Absolut.

Strax därefter, i början av juni, skrotades strategin med priogrupperna och regionerna uppmanades att börja erbjuda testning till alla med symtom.

Någon systematisk testning av personer med samhällsviktiga jobb kom aldrig igång i Sverige.

Men Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten tycker inte att strategin med priogrupper var fel, då när kapaciteten att testa var lägre.

Hade det varit bättre att skippa priogrupperna och bara säga "testa så mycket ni kan"?

– Nej, det tycker vi nog inte. Hade pandemin dragit väg och blivit värre, att om vi hamnade i en situation där vi inte kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Nu bröts kurvan och vi hamnade aldrig där. Men vi måste ju förbereda oss för ett scenario där vi inte kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner, säger Karin Tegmark Wisell.