Rekordmånga ungar

Pandemin ger hopp för hotade sköldpaddor

1:45 min

I Turkiet har i år ett rekordstort antal allvarligt hotade havssköldpaddor kläckts och tagit sig till havet.

Forskare tror att det är pandemin som hållit folk hemma och därmed inte stört det känsliga kläckningsförfarandet.

För de som sett det är det något extra. Ögonblicket när de små sköldpaddorna krossar äggskalen, kryper upp på stranden och med månens hjälp kravlandes tar riktning mot havet.

I år har rekordmånga karaktäristiska små sköldpaddsspår lämnats på de turkiska stränderna från arten caretta caretta – falsk karettsköldpadda. Det är en allvarligt hotad art.

Enligt turkiska miljömyndigheter har över 199 000 sköldpaddsungar tagit sig till havet i år, det är mer än 100 000 fler än förra året.

Hoten mot äggnästena och de små sköldpaddorna är många. Djur som plundrar nästena, människor som oförsiktigt klampar fram längs stränderna och inte minst artificiellt ljus som lurar de nykläckta att kravla åt fel håll istället för mot det månbelysta havet.

Myndigheterna tror att den positiva utvecklingen kan förklaras med coronapandemin.

Under den mest känsliga perioden då honorna gräver gropar på stränder där de placerar sina ägg var hela den turkiska turistindustrin stängd. Häckningssäsongen börjar i april och har sin peak i juni.

Tidvis utegångsförbud, en kraftigt försenad och haltande turistsäsong med nästan uteslutande inhemska turister har inneburit att många av de närmare 5 000 äggnästena fått vara ifred. Åtminstone från människor.