Sjö kan släppa ut kvävande koldioxid

I Kamerun i Västafrika finns en ovanlig sjö, Nyossjön, med stora mängder koldioxid på botten. 1986 ledde det till en katastrof när gasen frigjordes från sjön och mer än 1700 människor omkom efter att de kvävts av gasen koldioxid. Nu varnar forskarna för en liknande situation vid Kivusjön i östra Afrika.

Det var den 12 augusti 1986 som ett dödligt osynligt moln av koldioxid for upp ur Nyossjön och kvävde dom sovande människorna i dalgångarna.

Koldioxiden är egentligen inte giftig, men i för höga halter tränger den undan det nödvändiga syret.

Sedan några år har franska geologer installerat rör i Nyossjön där gasen kan strömma ut på ett kontrollerat sätt, som gör att mängden gas inte ökar.

Kivusjön

Men nu fruktar dom att ett liknande fenomen kan inträffa vid Kivusjön mellan Rwanda och Kongo i Östafrika. Även där på havsbotten döljer sig stora mängder koldioxid och metan. och sjön gränsar till flera högaktiva vulkaner.

För tre år sedan inträffade ett vulkanutbrott och glödande lava strömmade ner i vattnet och höjde sjöns vattentemperatur, inget hände, men ett ännu större utbrott skulle kunna rubba stabiliteten så att många kubikkilometer metan och koldioxid kan bubbla upp på samma sätt som för tjugo år sen i Kamerun.

Kring Kivusjön bor över två miljoner människor, så det vore en enorm katastrof.

Forskningsprojekt

Nu pågår flera forskningsprojekt för att förhindra det. Schweiziska forskare har startat ett projekt för att ra reda på varför metanbildningen i Kivusjön har ökat på senare år, det kan ha att göra med att näringsflödet till sjön har ändrats.

Samtidigt vill franska forskare utvinna metangasen i sjön som energikälla. Den skulle enligt vissa beräkningar kunna försörja Rwanda med elektricitet i 400 år. Å att nyttja metangasen skulle också lätta det totala gastrycket i sjön å minska riskerna för ett nytt dödligt utsläpp, menar forskarna.

Nils Johan Tjärnlund
vet@sr.se